• GOMEZ FASHION WEEK | ΕΩΣ -50%

    Περισσότερα
  • ΒΑΘΎΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ! | ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΌΝ ΈΩΣ 40%
     WOMEN | MEN | KIDS

  •   -15% στο Gomez Club

  •   Δωρεάν Αποστολή

Κανονισμοί και έντυπα

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.gomez.gr, το οποίο διαχειρίζεται η Gomez
 
GOMEZ Ανώνυμη Εταιρεία με την έδρα της στο Πόζναν (60-693), με διεύθυνση Tomasza Drobnika 2, εγγράφηκε στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου με τον αριθμό KRS 0000934369  (αρχεία καταχώρησης που φυλάσσονται από το Επαρχιακό Δικαστήριο του Poznań - Nowe Miasto και Wilda in Poznań, VIII Commercial Division – Εθνικό Δικαστήριο ), ΑΦΜ 9721248769, REGON 302694351, μετοχικό κεφάλαιο 100 000 PLN, πλήρως καταβεβλημένο, e-mail: [email protected], γραμμή βοήθειας: +30 21 1234 4550, κάτοχος του διαδικτυακού καταστήματος gomez.gr
 
Όροι χρήσης και η αποδοχή τους
Οι όροι χρήσης καθορίζουν τους γενικούς συμβατικούς όρους για την πώληση στους Πελάτες από την εταιρία Gomez, μέσω του διαδικτυακού καταστήματος gomez.gr, αγαθών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr και άλλων πρόσθετων υπηρεσιών που παρέχονται από την Gomez μέσω ηλεκτρονικού οδικού δικτύου χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο gomez.gr.
Η αποδοχή των όρων χρήσης είναι οικειοθελής, αλλά η έλλειψή τους εμποδίζει τον Πελάτη να πραγματοποιήσει την παραγγελία του στο gomez.gr και να χρησιμοποιήσει άλλες πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται από την Gomez μέσω ηλεκτρονικών μέσων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο gomez.gr (συγκεκριμένα, ρύθμιση και χρήση Λογαριασμού Πελάτη). Οι όροι χρήσης γίνονται αποδεκτοί κατά την υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος gomez.gr και / ή πριν από τη χρήση άλλων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο gomez.gr (π.χ. κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη).
 
Ορισμοί
Πελάτης - ένα άτομο που πραγματοποιεί παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr (δηλ. Σύναψη σύμβασης πωλήσεων εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο gomez.gr) ή / και χρήση του λογαριασμού πελάτη.)
Μέρος - ο Πελάτης ή η εταιρία Γκόμεζ (συλογγικά τα Μέρη).
 
Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr Η προσφορά gomez.gr
περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής ποιότητας, ιδίως ρούχα, υποδήματα και αξεσουάρ (γυναίκες, άνδρες και παιδιά). Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που πουλάμε περιγράφονται λεπτομερώς. Στη σελίδα του προϊόντος, εκτός από το όνομα, τη φωτογραφία, την τιμή, πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, τη μάρκα, τη σύνθεση πρώτων υλών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, συνήθως θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές διαστάσεις του προϊόντος.
 
Οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr είναι τιμές μικτές (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων (συμεπριλαμβάνεται και ο   νόμιμος Φ.Π.Α και τυχόν δασμοί). Η τιμή του προϊόντος ωστόσο δεν περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης στο ποσό που υποδεικνύεται για τη μέθοδο παράδοσης που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Μπορείτε να ελέγξετε τις μεθόδους και τα έξοδα παράδοσης εδώ.
 
Η Gomez σέβεται τα δικαιώματα των καταναλωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις των συμβάσεων που συνάπτονται μέσω του gomez.gr με πελάτες που είναι καταναλωτές να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία των καταναλωτών. Επομένως, οι διατάξεις αυτών των όρων χρήσης δεν αποσκοπούν στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών βάσει υποχρεωτικών διατάξεων του νόμου και τυχόν πιθανές αμφιβολίες μεταφράζονται προς όφελος του καταναλωτή. Σε περίπτωση ακούσιας μη συμμόρφωσης των διατάξεων των όρων χρήσης με τις παραπάνω διατάξεις, υπερισχύουν αυτές οι διατάξεις.
To www.gomez.gr, δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προιόντων.
 
To www.gomez.gr, δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ www.gomez.gr,
Το www.gomez.gr, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν τεχνικά προβλήματα της ιστοσελίδας. Το www.gomez.gr, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά ή άλλης φύσεως προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους πελάτες κατά την προσπέλαση του διαδικτυακού του τόπου ή κατά την χρήση των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρει.
Το www.gomez.gr, δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. To www.gomez.gr δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την επιχείρηση και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει .
Η ευθύνη της επιχείρησης περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κλαθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.
Για τη χρήση του ιστότοπου www.gomez.gr και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr) απαιτείται όπως η τελική συσκευή και το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο πελάτης να πληρούν τις
τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην ενότητα "Τεχνικές απαιτήσεις » Όροι χρήσης.
 
Πραγματοποίηση αγορών στο gomez.gr
Η σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων μεταξύ της Gomez και του Πελάτη μέσω του διαδικτυακού καταστήματος gomez.gr (πώληση εξ αποστάσεως) πραγματοποιείται βάσει παραγγελίας του Πελάτη μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος gomez.gr.
 
Δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό πελάτη για να κάνετε μια παραγγελία.
 
Κατά την παραγγελία, ο Πελάτης επιλέγει προϊόντα, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα το μέγεθος και το χρώμα (εάν υπάρχει επιλογή), καθώς και την ποσότητα (σε τεμάχια) του παραγγελθέντος προϊόντος, και επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής και παράδοσης. Με την παραγγελία, ο Πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί: "Παραγγέλνω με υποχρέωση πληρωμής" ή σε κουμπί με παρόμοιο περιεχόμενο.
Λεπτομερείς οδηγίες για την παραγγελία είναι διαθέσιμες εδώ.
 
Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της παραγγελίας είναι το πολύ 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας από τον Πελάτη, ωστόσο η Gomez καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των παραγγελιών γίνεται το συντομότερο δυνατό. Συνήθως, ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας έχει ως εξής (αλλά δεν είναι εγγυημένος):
στην περίπτωση παραγγελιών που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων, ολοκληρώνονται κα αποστέλλονται εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής της πληρωμής από τον Πελάτη και ο χρόνος παράδοσης από τον μεταφορέα από τη στιγμή της αποστολής του είναι έως 5 ημέρες,
σε περίπτωση παραγγελιών πληρωτέων κατά την παράδοση, ολοκληρώνονται και αποστέλλονται εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας από τον πελάτη.
Εάν η Gomez καθυστερήσει με την εκτέλεση της παραγγελίας (δηλαδή εάν η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί παρά την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της), ο Πελάτης
 
μπορεί να ορίσει μια πρόσθετη προθεσμία για την παράδοση του αντικειμένου και να αποσυρθεί από τη σύμβαση μετά την αναποτελεσματική λήξη της.
 
Η ιδιοκτησία του παραγγελθέντος προϊόντος μεταβιβάζεται στον Πελάτη μόνο μετά την πληρωμή στην Gomez.
 
Λογαριασμός πελάτη
Ο λογαριασμός του Πελάτη που είναι εγγεγραμμένος στο gomez.gr είναι μια πρόσθετη υπηρεσία που παρέχεται από την Gomez για αόριστο χρονικό διάστημα. Η ρύθμιση και η χρήση λογαριασμού πελάτη είναι δωρεάν. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
 
Ο λογαριασμός πελάτη επιταχύνει τη διαδικασία παραγγελίας στο gomez.gr και επιτρέπει στον Πελάτη να χρησιμοποιεί πρόσθετες λειτουργίες του διαδικτυακού καταστήματος, όπως:
συμμετοχή σε πρόσθετα προγράμματα που διατίθενται στο gomez.gr (π.χ. Gomez Club),
παρακολούθηση προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο gomez.gr, επιλεγμένα από τον πελάτη (λίστα επιθυμιών),
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη,
πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών που υποβλήθηκαν (τουλάχιστον 2 χρόνια πίσω) και τον έλεγχο της κατάστασης εκτέλεσης,
αποθήκευση του περιεχομένου του Καλαθιού στο gomez.gr (δηλαδή αποθήκευση των διαθέσιμων προϊόντων στο Καλάθι, που προστέθηκαν από τον Πελάτη κατά την προηγούμενη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος gomez.gr χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό Πελάτη, που δεν έχει αγοραστεί ακόμη από τον Πελάτη).
 
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη / συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται εδώ.
 
Τρόποι πληρωμής
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής και οι αναλυτικές πληροφορίες για καθένα από αυτούς αναφέρονται εδώ.
 
Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής (μαζί με πληροφορίες σχετικά με το κόστος χρήσης μιας δεδομένης μεθόδου πληρωμής, εάν συνεπάγεται επιπλέον κόστος), είναι διαθέσιμες κατά τη διαδικασία παραγγελίας.
 
Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται κατά την υποβολή της παραγγελίας.
 
Εάν επιλέξετε πληρωμές χρησιμοποιώντας πλατφόρμες πληρωμών εξωτερικών παρόχων ηλεκτρονικών πληρωμών (πληρωμή εκ των προτέρων), αφού πατήσετε το κουμπί για να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής (διαθέσιμη αμέσως μετά την παραγγελία), ακολουθήστε τις οδηγίες του κατάλληλου φορέα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Εάν επιλέξετε να πληρώσετε για τα αγαθά κατά την παράδοση (αντικαταβολή), η πληρωμή για
την παραγγελία θα πρέπει να γίνει στον μεταφορέα κατά την παράδοση.
 
Παράδοση
Οι διαθέσιμες μέθοδοι παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων, το κόστος και ο εκτιμώμενος χρόνος τους αναφέρονται εδώ.
Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους παράδοσης (μαζί με πληροφορίες σχετικά με το κόστος μιας συγκεκριμένης μεθόδου παράδοσης) ή / και τη δυνατότητα παραλαβής σε διαφορετικό σημείο (και τη θέση της) είναι διαθέσιμες κατά την υποβολή της παραγγελίας.
Η μέθοδος παράδοσης επιλέγεται κατά την παραγγελία.
 
Υπαναχώρηση από τη σύμβαση ( άρθρο 3 Ν 2251/94 )
Ο πελάτης που είναι καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση πώλησης προϊόντων που συνάφθηκε με την εταιρεία μας, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος gomez.ΧΧ (εξ αποστάσεως πώληση) χωρίς να εξηγήσει το λόγο. Οι δηλώσεις υπαναχώρησης από τη σύμβαση μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση Gomez (παραδοσιακή / ηλεκτρονική) που αναφέρεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" των Όρων χρήσης.
 
Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει τον Gomez για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail). Ο πελάτης μπορεί να
 
χρησιμοποιήσει την φόρμα υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης εδώ.
 
Η προθεσμία υπαναχώρησης από το συμβόλαιο/συμφωνία ορίζεται εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου προϊόντος από τον πελάτη ή το τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα που υποδεικνύεται από τον Πελάτη και αποκτά, φυσική κατοχή των αγαθών για λογαριασμό του. Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αρκεί ο Πελάτης να στείλει δήλωση πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από το συμβόλαιο/συμφωνία.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης από το συμβόλαιο/συμφωνία, ο Πελάτης θα αποζημιώνεται για όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των αγαθών (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τη μέθοδο παράδοσης που επέλεξε ο Πελάτης, εκτός από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η Gomez ή τις χρεώσεις, τραπεζικές προμήθειες για τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί), αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Gomez ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από το συμβόλαιο/συμφωνία Η Gomez μπορεί να παρακρατήσει την αποζημίωση έως την παραλαβή του αντικειμένου ή έως ότου δοθεί απόδειξη της επιστροφής του, όποιο συμβεί πρώτο.
 
 
Η αποζημίωση θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον Πελάτη στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης συμφωνήσει ρητά για μια διαφορετική λύση. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα επιβαρύνεται με χρεώσεις που σχετίζονται με αυτήν την επιστροφή.
 
Ο πελάτης υποχρεούται να στείλει το αντικείμενο αμέσως, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνει τον Gomez σχετικά με την απόσυρση από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο Πελάτης επιστρέψει το στοιχείο πριν από την προθεσμία των 30 ημερών. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o καταναλωτής υποχρεούται επίσης να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του και στην κατάσταση που παρελήφθη προς επιστροφή, ενώ ο προμηθευτής, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίας και κανονισμοί που περιγράφονται στους όρους χρήσης, υποχρεούται να επιστρέψει τα δικαιολογούμενα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης κοινοποίησε κατά τα ανωτέρω στη Gomez την απόφαση δήλωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το συμβόλαιο/συμφωνία
Ο πελάτης επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσμα της χρήσης του με διαφορετικό τρόπο από ό, τι ήταν απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Gomez για ανάληψη παρέχονται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" των Όρων χρήσης.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύμβαση δεν είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη σύμβαση:
όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα αντικείμενο που παραδίδεται σε σφραγισμένο πακέτο, το οποίο μετά το άνοιγμα του πακέτου δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν το πακέτο άνοιξε μετά την παράδοση,για την παροχή υπηρεσιών,
εάν η Gomez έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της υπηρεσίας ότι μετά την παροχή της υπηρεσίας από την Gomez, θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση,
 
κατά την οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τις οποίες η Gomez δεν έχει κανέναν έλεγχο και που μπορεί να συμβούν πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
 
Έρευνα ικανοποίησης Πελατών
Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρέχει εθελοντικά και δωρεάν γνώμη σχετικά με τις αγορές που έχει εκτελέσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr. Αντικείμενο της γνώμης μπορεί να είναι επίσης μία φωτογραφία του προϊόντος που αγοράστηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα
Η Gomez, μετά την πραγματοποίηση των αγορών, αποστέλλει στον Πελάτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτημα παροχής γνώμης και έναν σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική φόρμα που του επιτρέπει να παρέχει τη γνώμη του. Η ηλεκτρονική φόρμα επιτρέπει την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με τις αγορές, την αξιολόγηση, την προσθήκη προσωπικής περιγραφής και φωτογραφίας του αγορασμένου προϊόντος. Σε περίπτωση μη παροχής γνώμης μετά την λήψη του πρώτου αιτήματος, η Gomez αποστέλλει εκ νέου αίτημα.
Γνώμη μπορεί να παρέχει μόνο ο Πελάτης που πραγματοποίησε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr.
Οι γνώμες που παρέχονται από τον Πελάτη δημοσιεύονται από την Gomez στον ιστότοπό του ηλεκτρονικού καταστήματος και στον ιστότοπό του ανεξάρτητου συνεργάτη που ειδικεύεται στην συλλογή γνώμων (www.trustmate.io)
Η παροχή γνώμης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη για παράνομες δραστηριότητες, ιδίως για δραστηριότητες που αποτελούν πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού κατά της Gomez ή δραστηριότητες παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα της Gomez ή τρίτων.
Η γνώμη μπορεί να εκδοθεί μόνο για προϊόντα που έχουν πραγματικά αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο συντάκτης της γνώμης δεν μπορεί να είναι η Gomez ούτε οι υπάλληλοί της ή συνεργάτες της, ανεξάρτητα από τη νομική βάση της συνεργασίας.
Η γνώμη που παρέχεται μπορεί να διαγραφεί από τον συντάκτη της ανά πάσα στιγμή.
 
 
Καταγγελία
Η Gomez υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά στον Πελάτη χωρίς ελαττώματα.
Η Gomez ευθύνεται έναντι του Πελάτη που είναι καταναλωτής εάν τα αγαθά (αντικείμενο πώλησης) έχουν φυσικό ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Στην περρίπτωση αυτή ο πελάτης: δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Gomez οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μέσω e mail είτε τηλεφωνικά. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού, αλλοιωμένου ή κατεστραμμένου προϊόντος είναι επίσης απαραίτητη η αποστολή φωτογραφικού υλικού στο οποίο να είναι εμφανές το ελάττωμα ή η ζημιά στο προϊόν καθώς και το πακέτο που παραλήφθηκε από τη μεταφορική. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, και ο καταναλωτής να διαθέτει το παραστατικό πώλησης. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Η αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο αποστολής του αρχικού. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων ισχύουν οι κανόνες επιστροφών στην περίπτωση υπαναχώρησης.
Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).
Για την υποβολή καταγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρότυπο φόρμας καταγγελίας, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα πρότυπο της φόρμας καταγγελίας εδώ.
Τα παράπονα μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση του Gomez που αναφέρεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" των Όρων χρήσης.
 
Η λεπτομερής διαδικασία για την εξέταση παραπόνων και τις αξιώσεις του Πελάτη για ελαττώματα στο αντικείμενο που πωλείται περιγράφονται εδώ
 
Πολιτική απορρήτου (προσωπικά δεδομένα)
Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Gomez περιλαμβάνονται στην Πολιτική απορρήτου.
 
Cookies
Για να διευκολύνουμε τη χρήση της ιστοσελίδας gomez.gr, η Gomez χρησιμοποιεί μια τεχνολογία γνωστή ως "cookies". Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει την επιλογή αποδοχής cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του. Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες ή να αποτρέψει τη χρήση του ιστότοπου gomez.gr Η πολιτική cookies
είναι διαθέσιμη εδώ.
 
Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Τα αρχεία καταγραφής διακομιστών που συλλέγονται αποθηκεύονται για αόριστο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων χρήσιμων στη διαχείριση του ιστότοπου gomez.gr
Αυτές οι περιλήψεις είναι συλλογικές και δεν περιέχουν δυνατότητες που προσδιορίζουν τους επισκέπτες του ιστότοπου gomez.gr Τα αρχεία καταγραφής δεν αποκαλύπτονται σε άτομα που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση του ιστότοπου gomez.gr.
Η λίστα των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή ιστοτόπου gomez.gr είναι διαθέσιμη εδώ.
 
Τεχνικές απαιτήσεις
Οι τεχνικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τον Πελάτη για τη χρήση του ιστότοπου www.gomez.gr και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr) είναι:
α) συσκευή υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
β) πρόγραμμα περιήγησης ιστού,
γ) ενεργοποίηση cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και με τρέχον Javascript,
δ) έχοντας μια διεύθυνση e-mail που σας επιτρέπει να στέλνετε πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελίας,
ε) ένα πρόγραμμα για το άνοιγμα αρχείων PDF (για την ανάγνωση αρχείων που διατίθενται από την Gomez για λήψη σε μορφή PDF, π.χ. αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις).
Η Gomez ενημερώνει ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά μπορεί να ενέχει κίνδυνο. Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτό αναφέρονται εδώ. Η Gomez
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει αυτούς τους κινδύνους.
 
Διαδικασία καταγγελίας σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά στο gomez.gr
Τα παράπονα σχετικά με τη λειτουργία του διαδικτυακού καταστήματος gomez.ΧΧ και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου gomez.gr μπορούν να υποβληθούν στην Gomez γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Gomez που παρέχεται στην ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" των Όρων χρήσης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης. ανωμαλίες. Η καταγγελία εξετάζεται από την Gomez εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής της.
Αυτή η διαδικασία καταγγελίας δεν αποκλείει τα δικαιώματα του Πελάτη λόγω των γενικά εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στο δικαστήριο.
 
Παράνομο περιεχόμενο
Απαγορεύεται στον Πελάτη να παρέχει παράνομο περιεχόμενο στο ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr.
Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς και να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και Πολιτικές.
Οι πελάτες του GOMEZ αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το gomez.gr για δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιοδήποτε φυσικό, ψηφιακό ή άλλο μέσο περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό, βλαβερό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, ή ενοχλητικό σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί εσωτερική ή εμπιστευτική πληροφορία. Επίσης, αποδέχονται πως δεν θα χρησιμοποιούν εργαλεία, τεχνικές, κώδικα ή άλλες μεθόδους (π.χ. trojans, ιούς, malware, spam ) που περιέχουν ιούς λογισμικού ή αρχεία ή προγράμματα, ή τεχνικές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το gomez.gr μέσω αυτού (πχ την πρόκληση βλάβης, την διακοπή ή καταστροφή, την παρεμπόδιση λειτουργίας, ή την παροχή πρόσβασης σε σελίδες που αφορούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες ή σε σελίδες και συστήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή γενικότερα σε λογισμικό ή υλικό υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα). Οι πελάτες αποδέχονται πως το gomez.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτους που ενεργούν εν αντιθέσει των παραπάνω. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες ή ανακριβείς πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Η μη συμμόρφωση χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην επιχείρηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ή και νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της εν λόγω αντισυμβατικής ή παράνομης συμπεριφοράς (ενδεικτικά διακοπή λειτουργίας λογαριασμού, άμεση διαγραφή περιεχομένου ή και λογαριασμού). Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει οιαδήποτε τεχνική ή άλλη βλάβη στο δικτυακό τόπο ευθύνεται ο ίδιος αποκλειστικά για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. Οποιαδήποτε δε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει η εταιρεία μας ένεκα οιασδήποτε εν γένει παραβιάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν αποκλειστικά τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη.
 
Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας gomez.gr ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εμπορικά σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία και λογισμικό) ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία μας. Τα λοιπά προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Απαγορεύεται αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών σε προϊόντα ή τιμές, η οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων αυτού χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της επιχείρησης.
Η Gomez ενδέχεται να αλλάξει τους Όρους χρήσης του διαδικτυακού καταστήματος gomez.gr σε περίπτωση:αλλαγών στο δίκαιο των καταναλωτών, αλλαγές στις δεσμευτικές ή σχετικά δεσμευτικές διατάξεις (εάν η αλλαγή σε σχετικά δεσμευτικές διατάξεις είναι υπέρ του
καταναλωτή). Παρακαλούμε ανατρέχετε ανά τακτά διαστήματα στους όρους χρήσης και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε.
 
Αλλαγή των κανονισμών
Η Gomez ενδέχεται να αλλάξει τους Όρους χρήσης του διαδικτυακού καταστήματος gomez.gr σε περίπτωση:
αλλαγές στο δίκαιο των καταναλωτών, αλλαγές σε υποχρεωτικές ή σχετικά δεσμευτικές (εάν η αλλαγή σχετικά δεσμευτικών διατάξεων ήταν υπέρ του καταναλωτή) διατάξεις του νόμου σχετικά με την πώληση αγαθών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα gomez.gr ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Gomez με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της gomez.gr, ισχύει για τη νομική σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Gomez ή για την ανάγκη προσαρμογής των κανονισμών σε αυτές τις διατάξεις,
εάν η ανάγκη τροποποίησης των κανονισμών απορρέει από την απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής,
εάν ένας δεδομένος τύπος κανονισμού θεωρείται ρήτρα απαγορευμένος από την αρμόδια αρχή ή το δικαστήριο,
εάν ένα δεδομένο είδος ρυθμιστικής διάταξης θεωρείται πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή πρακτική που παραβιάζει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών από αρμόδια αρχή ή δικαστήριο,
σε περίπτωση τεχνικών και τεχνολογικών αλλαγών στον ιστότοπο gomez.gr, με στόχο ιδίως την αύξηση της ασφάλειας της χρήσης του ιστότοπου gomez.gr (ιδίως για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών), αυξάνοντας την άνεση της χρήσης του ιστότοπου gomez.gr από τον πελάτη προσθέτοντας νέες λειτουργίες στον ιστότοπο gomez.gr,
εισαγωγή νέων υπηρεσιών στον ιστότοπο gomez.gr,
αλλαγές στη διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας του Gomez που παρέχονται στους Κανονισμούς.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβολής των παρόντων όρων χρήσης χωρίς άλλη προειδοποίηση. Ο πελάτης καλείται να ενημερωθεί, μελετήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης στο σύνολό τους πριν την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας του.
Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του Πελάτη σχετικά με την τροποποίηση των Κανονισμών, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση που έχει συναφθεί με την Gomez στην οποία εφαρμόζεται η τροποποίηση των Κανονισμών.
Οι τροποποιημένοι κανονισμοί θα είναι δεσμευτικοί για τον Πελάτη εάν, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής πληροφοριών σχετικά με την τροποποίησή του, δεν υποβάλει στη Gomez (γραπτώς ή μέσω e-mail) δήλωση μη αποδοχής του νέου περιεχομένου των Όρων χρήσης. Η έλλειψη αποδοχής της τροποποίησης των Όρων Χρήσης ισοδυναμεί με τον τερματισμό από τον Πελάτη της σύμβασης μεταξύ του και της Gomez, των οποίων οι Κανονισμοί έχουν αλλάξει και δεν έχουν εγκριθεί από τον Πελάτη.
 
Οι εισαγόμενες αλλαγές στους κανονισμούς ενδέχεται να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα που απέκτησε ο Πελάτης (συγκεκριμένα, η τροποποίηση των Κανονισμών δεν έχει σχέση με τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών που έχουν συναφθεί από τον Πελάτη και την Gomez
πριν από την τροποποίηση των Κανονισμών).
 
Τελικές διατάξεις για τους καταναλωτές
Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους χρήσης ή τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου της συνήθους διαμονής του Πελάτη. Επιπλέον, εάν οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών από αυτό που αναφέρεται στους παρόντες κανονισμούς, τα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις που απορρέουν από αυτούς τους κανονισμούς.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών μέσω Πλατφόρμα ODR ,e-mail: [email protected]
 
Τελικές
Εάν ο Πελάτης δεν είναι καταναλωτής, σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες
 
προβλέψεις για πελάτες που δεν είναι καταναλωτές
Κανονισμούς ή τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι εφαρμοστέες διατάξεις του πολωνικού δικαίου και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών είναι πολωνικά δικαστήρια (τα αρμόδια καθ ύλην πολιτικά δικαστήρια της πόλης Πόζναν – που εδρεύει η εταιρεί μας.
Μόλις η Gomez αποδεσμεύσει τα προϊόντα που καλύπτονται από την παραγγελία στον μεταφορέα, όλα τα οφέλη και οι επιβαρύνσεις που σχετίζονται με το προϊόν / προϊόντα και ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημιάς στο προϊόν / προϊόντα μεταβιβάζονται στον Πελάτη (ο οποίος δεν είναι καταναλωτής). Η Gomez δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση στην παράδοση από τον μεταφορέα ή για απώλεια, μερική απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα που προκύπτουν από την αποδοχή τους για μεταφορά μέχρι την παράδοσή τους στον Πελάτη από την εταιρεία μεταφορών.
Στην περίπτωση πελατών που είναι επιχειρηματίες, η Gomez αποκλείει την ευθύνη της για ελαττώματα πωληθέντων αγαθών, ευθύνη για ζημίες που σχετίζονται με αυτό ή προκύπτει από τα προϊόντα και οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (εκτός από την ευθύνη που απορρέει από υποχρεωτικές διατάξεις μεταξύ επιχειρηματιών). Η Gomez ευθύνεται έναντι του Πελάτη (που δεν είναι καταναλωτής) μόνο για ζημιά που προκλήθηκε σκόπιμα.
Στην περίπτωση Πελατών (που δεν είναι καταναλωτές), η Gomez μπορεί να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή (σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα για τη χρήση και την αλλαγή προτύπων συμβάσεων).
 
Στοιχεία επικοινωνίας Gomez
 
Κεντρικά γραφεία:
GOMEZ S.A.
Tomasza Drobnika 2
60-479 Poznan
Polska/Poland
 
Στοιχεία επικοινωνίας Gomez
GOMEZ S.A.
Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών
Diamentowa 9, 62-02 Suchy Las
Polska/Poland
e-mail: [email protected]
γραμμή βοήθειας : +30 21 1234 4550
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Gomez για απόσυρση του συμβολαίου εξ αποστάσεως :
GOMEZ S.A.
Απόσυρση από τη σύμβόλαιο 
Packeta International 97260382
Geniki Taxydromiki hub Thessaloniki Esoteriki Periferiaki (Internal Ring Road)
Thesi Dialogis OSE – Parodos Sof.Venizelou
54628 Thessaloniki 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Gomez για την υποβολή καταγγελίας:
GOMEZ S.A.
Καταγγελία
Packeta International 97260382
Geniki Taxydromiki hub Thessaloniki Esoteriki Periferiaki (Internal Ring Road)
Thesi Dialogis OSE – Parodos Sof.Venizelou
54628 Thessaloniki 
 
Στοιχεία επικοινωνίας Gomez για το Gomez Club:
GOMEZ S.A.,  
Gomez Club Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
Polska/Poland,
e-mail: [email protected], γραμμή βοήθειας: +30 21 1234 4550
 
 
 
Οι κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

 

Κατεβάστε το έγγραφο ΕΔΩ

 


 

Κατεβάστε το έγγραφο ΕΔΩ

 


Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της εφαρμογής μας για κινητά:

Óροι και προϋποθέσεις της εφαρμογής για κινητά

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Gomez περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου.